Zaregistrujte sa u nás na stránke.

Uveďte všetky relevantné informácie ako:

 1. Dosiahnuté vzdelanie s/bez maturitnej skúšky, odborné vzdelanie, nadstavbové vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie
 2. Zručnosti využívané kazdý deň
 3. Diplomy, certifikáty, školenia, kurzy
 4. Práca na projektoch, charitatívna práca
 5. Zodpovednosti a skúsenosti v predošlých zamestnaniach
 6. Zodpovednosti a skúsenosti zo súčasného zamestnania
 7. Osvedčenia/potvrdenia zo zamestnaní

Vyhodnoťte Vaše silné a slabé stránky.

Odpovedzte si na otázky:

 

 1. Ako by som opísal sám seba?
 2. Čo robím rád a s ľahkosťou?
 3. Čo robím menej rád?

 

Buďte k sebe úprimní, nepodceňujte sa, ale ani sa nepreceňujte.

Rozlíšte Vaše Hardskills a Softskills.

Hard skills (odborné zručnosti):

 • Odborná spôsobilosť
 • Vzdelanie
 • Znalosti

Soft skills (osobnostné zručnosti):

 • Sociálne kompetencie
 • Komunikačné schopnosti
 • Schopnosť pracovať v tíme
Pri registrácii by ste sa mali zamerať na svoje silné stránky. Ale verte tiež svojim slabostiam, ktoré sa v niektorých profesiách môžu objaviť ako silné stránky. Ak Váš zamestnávateľ pozná Vaše slabé stránky, môže ich kompenzovať, napr. školeniami alebo seminármi.